NIEUWS PAGINA DENKSPORTCENTRUM GRONINGEN

 

 

CORONA MAATREGELEN              Corona dilemma's geanalyseerd - Dansen met Dilemma'sCorona dilemma's geanalyseerd - Dansen met Dilemma's

Het DSCG is voorlopig gesloten

Door de verscherpte Corona maatregelen van het kabinet op 13 oktober jl. is het Denksportcentrum voorlopig tot nader order GESLOTEN. Dit geldt in elk geval tot het einde van dit jaar.

 

Het DSCG en mondkapjes

In navolging van het indringende advies van het kabinet om mondkapjes te gebruiken in de openbare ruimten, heeft bestuur van het DSCG besloten dit advies ook voor het Denksportcentrum over te nemen.
 
Dit betekent dat wij indringend ADVISEREN bij binnenkomst van het DSCG, het bewegen door de gangen en op de trap, alsmede tijdens het afrekenen en bij het verlaten van het gebouw een mondkapje te dragen.
Het gebruik van mondkapjes in de speelzalen blijft een zaak van de verenigingen.
 

Aangescherpte maatregelen per 29 september

Door de recent aangescherpte Corona maatregelen van het kabinet heeft het bestuur van het DSCG het volgende moeten besluiten:

 • De basisregels ter voorkoming van de Corona verspreiding moeten onverkort in acht worden gehouden
 • Vooraf geldt een meldingsplicht voor deelname aan activiteiten in het DSCG
 • Vanaf heden mag de groepsgrootte per zaal uit maximaal 30 personen bedragen
 • Grotere aantallen zijn in principe NIET toegestaan
 • De horecavoorziening moet helaas om 22.00 uur sluiten
 • Dat betekent dat de laatste bestellingen om ca 21.30 uur kunnen worden opgegeven
 • De betaling cq afrekening dient voor 22.00 uur plaats te vinden
 • De verenigingen dienen (pauze) maatregelen te treffen om bovenstaande mogelijk te maken
 • De bar is dus om 22.00 uur gesloten
 • De denksport activiteiten en de muziekrepetities kunnen vooralsnog gewoon doorgaan


Noodzakelijke maatregelen bij het opstarten van het seizoen 2020/2021

Het Denksportcentrum gaat onder strikte condities op 7 september weer open. De speelzalen vallen onder het regiem van de binnensporten en de bar onder die van de horeca.Dit bekent dat bij binnenkomst eerst de Corona gezondheidscheck plaats vindt.

Het tekenen van de presentielijst met de daaraan verbonden gezondheidscheck houdt in dat je voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • Geen (milde) klachten, zoals neusverkoudheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak gedurende de laatste 24 uur
 • Geen huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten
 • Geen recente (minimaal 14 dagen) positieve test op het Coronavirus
 • Geen recent contact (minimaal 14 dagen) met iemand die positief getest op het Coronavirus
 • Momenteel niet in thuisisolatie vanwege direct contact met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld

Voldoe je hier niet aan: BLIJF DAN THUIS

Elke vereniging heeft een Corona poortwachter aangesteld, die de gezondheidscheck afneemt en de deelnemers direct naar hun plaats verwijst. Houdt rekening met de eventuele aanwijzingen.

In het gebouw is een verplichte routering aangebracht en men moet onderling 1,5m afstand bewaren, zeker in de bar. Men komt binnen door de hoofdingang en vertrekt via de achteruitgang. Met de meubilair opstelling in de zalen is rekening gehouden met de vereiste onderlinge afstanden. Deze mogen niet verplaatst worden. Dit betekent tevens dat er beperkingen mbt het aantal speelplaatsen zijn.

Als elkeen zich aan de regels houdt kunnen we prima ons spelletje spelen.

 

Nieuwjaarsdrive voor de beginnende bridgers 2020

Op zaterdag 18 januari 2020 wordt wederom in het Denksportcentrum de Nieuwjaarsdrive voor de beginnende bridger gehouden. Het begint om 13.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen. Het inschrijfgeld is €2,50 per persoon. Deze Nieuwjaarsdrive staat onder leiding van Klaas Bruinsma, bij wie je je ook kunt aanmelden via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bridgematinee op de dinsdagmiddag in het Denksportcentrum Groningen (update)   

In het najaar van 2017 zijn we met het initiatief gestart voor een bridgematinee voor de beginnende bridge. (zie ook het artikel hierover verderop). Na enige aanloop perikelen en de evaluatie na de beginperiode is het volgende besloten.

 1. De bridgematinee voor de beginnende bridger wordt gecontinueerd.
 2. Er wordt gespeeld op de 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand van 13.30-16.30 uur
 3. Per keer zijn minimaal 2 begeleiders aanwezig om waar nodig te assisteren en te adviseren
 4. Op de 1e dinsdag van de maand wordt in principe een thema behandeld (ca 30 minuten)
 5. Het speelseizoen is van september t/m half april

 

Vredes Informatie Centrum (VIC)

Het Denksportcentrum is eigendom van de gemeente Groningen en in bruikleen gegeven aan de Stichting Denksportcentrum Groningen. Aangezien het gebouw niet continu benut wordt en de gemeente woekert met ruimte om ook andere verenigingen en instellingen onderdak te verlenen is in overleg het VIC in het DSCG ondergebracht. Het VIC maakt gebruik van de voormalige bestuurskamer en heeft haar bibliotheek in de oude materiaalruimte ingericht. Daartoe is een nieuwe kastenwand voor materiaal opslag voor de verenigingen in het leslokaal gerealiseerd. we heten het VIC welkom en verwijzen voor nadere informatie naar hun website www.vredesinformatiecentrum.nl

 

Bridgeclub Groningen opgeheven

Nadat bridgeclub Groningen tientallen jaren met veel plezier en animo hun clubavonden in het Denksportcentrum hebben gespeeld, is op 1 september 2018 definitief het doek gevallen. Het sterk teruglopende ledenaantal was debet dat er onvoldoende actieve leden overbleven om de (interne) competities en dus ook de club overeind te houden. 

Het is jammer dat na BC Gruno nu met BC Groningen wederom een gerenommeerde en aansprekende bridgeclub in Groningen heeft moeten stoppen.

 

 JUUDSTER MEMORIAL SCHAAKTOERNOOI

Op zondag 22 april 2019 organiseert de SDPN in samenwerking met het Denksportcentrum Groningen een Rapid schaaktoernooi ter nagedachtenis aan Judith Valkenburg die op 24 februari 2018 overleed.


 

Toekomstdrive op 14 april 2018 in het DSCG

Toekomst- en Beginnersdrive NBB district Groningen op 14 april 2018 in het Denksportcentrum Groningen

De Toekomstdrive is een bridgedrive voor beginners, georganiseerd door de Nederlandse Bridge Bond (NBB). In veel gevallen is de Toekomstdrive de eerste wedstrijd waar een bridgecursist aan deelneemt. De spellen worden dan ook afgestemd op het niveau van de cursisten. Er wordt gespeeld in twee groepen: beginners ('lesboekje 1') en de iets gevorderden ('lesboekje 2'). Er is een aangepast speeltempo en het stellen van vragen mag. Na afloop van de drive krijgen alle deelnemers een boekje met de spellen die ze hebben gespeeld met daarbij uitleg over bieden en spelen. 

In verschillende districten wordt een toekomstdrive georganiseerd en de cursist mag kiezen waarheen hij wil. Meedoen mag echter maar één keer per seizoen.

Naast de toekomstdrive is er een afzonderlijke groep voor overige beginners die al enige ervaring op een vereniging hebben of een vergevorderde cursus doen.

Het district Groningen organiseert zoals vermeld haar Toekomst- en Beginnersdrive op zaterdag 14 april, waarbij de volgende gegevens van belang zijn:

Locatie: Denksportcentrum Groningen, Oliemuldersweg 43, 9713VA Groningen

Tijd: De drive begint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur

Kosten: aan de deelname zijn geen kosten verbonden. De consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van je niveau

Informatie: Klaas Bruinsma, 0594 505 760

 

Nieuwjaarsdrive voor de beginnende bridgers 2018

Eind vorig jaar heeft het Denksportcentrum (DSCG) in samenwerking met een aantal bridgeclubs het initiatief genomen voor een bridgematinee op de dinsdagmiddag voor beginnende bridgers. Dit was aanleiding voor Klaas Bruinsma om zijn jaarlijkse Nieuwjaarsdrive voor deze doelgroep in het Denksportcentrum te houden.

Op 16 januari kwamen 28 deelnemers hierop af om in 4 ronden van 4 spellen te zien wie de bridgelessen het best in de praktijk konden brengen. Het was een zeer geanimeerde en leerzame meeting, die door allen als zeer plezierig en geslaagd is ervaren.

Winnaars werden Frank Admiraal en Wim Luinge met een ruim 60% score. Zij mochten als eerste een keuze maken uit de welgevulde prijzentafel.

    

 Harry Runsink van het DSCG-bestuur was in zijn nopjes over de grote deelname en het plezier dat de deelnemers in het spelletje hadden. Hij riep dan ook iedereen op om naar de wekelijkse bridgematinee op de dinsdagmiddag om half 2 in het DSCG te komen. Onder begeleiding en met tekst en uitleg wordt low profile bridge gespeeld om zo tot een hoger niveau te kunnen komen.

 

Bridgematinee op de dinsdagmiddag in het Denksportcentrum Groningen

Er zijn in de stad Groningen vele thuisbridgers en beginnende bridgers die net 1 of 2 jaren bridgeles hebben gehad. Zij zijn veelal geen lid van één van de bestaande bridgeclubs in Groningen. Het Denksportcentrum Groningen heeft samen met bridgeclubs Groningen en Martini en het district Groningen van de NBB het plan opgevat om juist deze doelgroep een platform en bridge mogelijk-heid te bieden om spontaan en laagdrempelig op de dinsdagmiddag in het Denksportcentrum een kaartje te komen leggen. De deelname is vrijblijvend. Er is dus geen verplichte opkomst.

 

De middagen staan onder leiding van bridgedocenten en ervaren bridgers die waar nodig begeleidend en ondersteunend de deelnemers ter zijde staan. Het doel is heerlijk ontspannend bridgen, waarbij vooral het plezier in het spelletje voorop staat. De middag is een ontmoeting tussen gelijkgestemden van een gelijkwaardig niveau om gezamenlijk te genieten van een leuke bridgemiddag. ♣♦♥♠   ♣♦♥♠   ♣♦♥♠

Eén of twee keer per maand wordt in een kwartiertje extra aandacht besteed aan bijzondere spelsituaties. Zo word je spelenderwijs ook wat extra kneepjes bijgebracht. We starten met een kosteloze kennismaking op dinsdag 14 november om 13.30 uur in het  Denksportcentrum Groningen,  Oliemuldersweg 43, 9713VA Groningen tot ca 17.00 uur. Men wordt verwelkomd met een gratis kopje koffie of thee. En verder zijn er diverse drankjes en versnaperingen te krijgen tegen prijzen onder het gangbare horeca niveau. De volgende dinsdagmiddagen is men welkom vanaf half twee. We gaan dan een uurtje of drie, zoals gezegd, onder begeleiding ontspannen en gezellig bridgen. De kosten zijn €2,50 per keer als bijdrage in de begeleiding, zaalhuur en materiaal. We hopen met dit initiatief vele thuis en beginnende bridgers te mogen verwelkomen. En hen te laten ervaren hoe leuk en gezellig bridge in een wat groter verband te spelen is.

U komt toch ook?


Aanmelden kan via info@denksportcentrumgroningen.nl maar je kunt ook zo binnenlopen.

Zie ook www.denksportcentrumgroningen.nl

 

 

 

Betaald parkeren bij het Denksportcentrum (update)

De Gemeente Groningen heeft besloten op 2 oktober 2017 om in de wijk Oosterpark betaald parkeren in te voeren. Dit betreft het gebied Oliemuldersweg/Damsterdiep richting het centrum. Helaas valt de Oliemuldersweg ook onder dit regiem.

Op 1 november 2019 heeft de gemeente hieraan een uitbreiding gegeven met het oprekken van de parkeertijd tot 22.00 uur

De parkeertijden zijn op werkdagen van 09.00 tot 22.00 uur en op zaterdagen t/m 18.00 uur. Op zondag is geen parkeergeld verschuldigd. De kosten bedragen €1,90 per uur.

Op onderstaand kaartje is aangegeven waar betaald en waar vrij te parkeren is. Dit laatste betreft de zuidkant van het Damsterdiep. Het gebied Kwikfit/Mamamini heeft veelal zo’n 20 vrije parkeerplaatsen en is 3 minuten lopen van het DSCG. Op 5 minuten lopen ligt het parkeerterrein van Praxis, waar volop parkeer mogelijkheden zijn.

Nieuwe vloer benedenzaal DSCG (juli 2017)

De marmoleumvloer van de benedenzaal zat vol putjes met vuil en was niet meer schoon te krijgen. Met name het wiebelen op de stoelen met stalen pootjes waren hier debet aan. Voor het bestuur van het DSCG was dit aanleiding om tot vervanging over te gaan. Als eerste hebben we ons verdiept welke type vloer op basis van prijs/kwaliteit het beste bij het dagelijkse gebruik en ons budget zou passen. Gekozen is voor een slijtvaste en onderhoudsvriendelijke PVC-clickvloer te leveren door de firma Smant te Groningen.

Begin juli zijn de pakketten met vloerdelen geleverd en om de legkosten uit te sparen hebben we besloten de klus in eigen beheer te klaren. Actief hebben Harry Runsink, Gert Meijer, Frits Magendans en Klaas Gorter van het DSCG-bestuur en Wim Krijnen en Fons van Hamond van de Groninger Schaak Combinatie zich op de warme dagen van 17/18 juli zich letterlijk 2 dagen in het zweet gewerkt. Naast het leggen van de vloerdelen moest ook nog eens de vouwwand worden ingekort. Maar …. moe, stijf en enigszins kapot zijn ze trots op het geleverde resultaat.

de oude zaal met het eerste plankje de ontruiming vouwwand is losgekoppeld, nu nog inkorten

het begin ligt er, eerst een snelle inspectie              Wim in zijn vaste houding Gert in zijn favoriete pose

Harry, Klaas en Frits volop aan de slag. Harry en Klaas maken meters en Frits levert het materiaal en zorgt voor de perfecte  inkorting van de laatste plank per rij. Voor waar een geöliede machine.

De nieuwe vloer ligt in al zijn schoonheid klaar om weer jarenlang ondergrond te bieden aan alle denksport-verenigingen die die hun onderkomen in het DSCG hebben.

Nieuwe stoelpootdoppen

Met de komst van de nieuwe vloer moest er noodgedwongen ook wat worden gedaan aan de scherpe metalen stoelpoten met harde kunststofdoppen. Zij waren de veroorzaker van de vele putjes in de oude vloer. Het veelvuldig wiebelen op de stoelen door de gebruikers was een extra belasting waar het marmoleum niet tegen bestand was.

Na ons verdiept te hebben in de stoelpootvarianten en het uitproberen van verschillen typen is er voor €750 aan nieuwe stoelpootdoppen aangeschaft. De vervanging heeft Frits Magendans hoofdzakelijk in zijn eentje handmatig geklaard.